Gävleborg

Inget eldningsförbud trots brandfara

Trots att SMHI betecknar faran för gräsbränder som stor i Gävleborgs län har ingen räddningstjänst utfärdat ett generellt eldningsförbud inför kvällens Valborgsfirande.

Däremot manar samtliga räddningschefer och tillförordnade chefer till största försiktighet till dem som kommer att elda i kväll.

Räddningstjänsterna påminner också om att den som eldar är juridiskt ansvarig för elden.