Manskörer - ett utdöende släkte?

På många platser runt om i landet är det en manskör som i dag, Valborgsmässoafton, sjunger in våren. Men enligt en undersökning som P1-programmet Mitt i Musiken har gjort så har antalet manskörer minskat. Var tredje av landets kommuner uppger att det har blivit färre manskörer.