Gävle

Emstedt JO-anmäler Migrationsverket

Flyktingadvokaten Tryggve Emstedt i Gävle JO-anmälde idag Migrationsverket för att han har blivit svartlistad. Tryggve Emstedt JO-anmäler Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson, rättschefen Mikael Ribbenvik och den centrala experten för offentliga biträden Stefan Råhlander.

Emstedt undrar i sin JO-anmälan bland annat vilken rätt Migrationsverket har att svartlista ett offentligt biträde för asylsökande. Han är också kritisk till hur ärendet har hanterats.