Gävle

Förnybar el går före fiske

Det är viktigare med förnybar energi än med fiskar i Gavleån. Det tycker Gävle Energi och säger att det beror på en politisk vilja. Enligt det kommunal elbolaget står klimatfrågan i centrum. 

– Klimatfrågan står ju i centrum för oss alla och där har vi ett väldigt tydligt uppdrag att se till att den förnybara produktionen utvecklas, säger Inger Lindbäck som är produktionsansvarig för Gävle Energi.

Är det viktigare ur miljöaspekt med klimatfrågan än att det ska vara liv i Gavleån?

– Självklart är den ekologiska balansen viktigt, men klimatfrågan är drivande i dag och vi har kommunicerat med tekniska kontoret i Gävle som har ansvar för de här frågorna och då har man sagt att man ska satsa på Gavleån som en å där vi både kan satsa på att producera förnybar energi plus att vi har ett fiske.

Kraftverken förstör fisket
Men sportfiskarna i Gästriklnad håller inte med. Enligt Bernt Moberg är Gavleån helt förstörd.

Det är framför allt de sju kraftverken som reglerar Gavleån från Storsjön till Gävlebukten som förstör livet i Gavleån, menar sportfiskarna.

Och Bernt Moberg är också kritisk till att Gävle Energi kallar sig för ett miljövänligt energibolag. Men Inger Lindbäck fösvarar Gävle Energis gröna profil.

– Jag tycker vi försöker satsa mycket på miljöfrågorna, vi driver till exempel projektet biogas, hur ska man kunna tanka framtidens elbilar? Men det är som sagt mångas hänsyns som ska tas, det är inte bara ett, säger hon.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se