Gävleborg

Ett steg närmare dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall

Nu tas ytterligare ett steg mot att bygga ut järnvägen mellan Gävle och Sundsvall till ett dubelspår. I en förstudie ska Banverket under ett år utreda möjligheterna att utöka kapaciteten på det redan överbelastade spåret.

– Kapaciteten på det enkelspåret vi har i dag mellan Gävle och Sundsvall räcker inte till. Det är fullt i dag och nu bygger vi ut med ett antal mötesstationer men det kommer att vara fullt även när vi byggt ut de, så vi måste börja redan nu tänka på att bygga ut till dubbelspår och det blir då nästa steg i utvecklingen på ostkustbanan, säger Harald Knutsen som är projektledare på Banverket.

Hur pass viktig är den här transportleden i Sverige?

– Det är ett väldigt stort tryck från det lokala näringslivet och kommuner. Det är också väldigt stort tryck med personresor på sträckan och det är en viktigt länk för godstransporter till och från norra Sverige.

Staffan Mälstam
staffan.malstam@sr.se