Söderhamn

Skogs församling polisanmäld

Stiftstyrelsen i Uppsala stift har polisanmält Skogs församling i Söderhamns kommun. Orsaken är en rapport från en revisionsbyrå som visar på stora brister i den ekonomiska redovisningen.

Polisanmälan grundar sig i att det bland annat helt saknas en särredovisning av begravningsverksamheten under åren 2006 och 2007. Det finns även brister när det gäller upphandlingar och rutiner för ekonomiska transaktioner. I flera fall befaras även jäv.

Biskop Ragnar Persenius säger i ett pressmeddelande att det är djupt beklagligt att behöva göra detta, men att tveksamheterna är så pass stora att saken måste bli ordentligt utredd.