Nedre Dalälven

Professor: Regleringen av Dalälven orsakar myggproblemen

Det är med stor sannolikhet den hårda regleringen av Dalälven som gör att det är så mycket mygg kring Nedre Dalälven. Det säger professor Christer Nilsson som på uppdrag av Naturvårdsverket har utrett myggfrågan. Han får medhåll av Maria Sandvik Widemo som jobbar med vattenföringen kring Nedre Dalälven.

– Tidigare hade man en hög, tidig vårflod som sjönk undan, i dag har man en fjuttig vårflod och många högvattentoppar, säger Christer Nilsson.

De små topparna under sommaren gör att det hela tiden kläcks nya mygg, enligt Christer Nilsson. 

Han får medhåll av Maria Sandvik Widemo som jobbar med vattenföringen kring Nedre Dalälven på uppdrag av länsstyrelsen. Hon skulle vilja se en mer normal vattenföring i området.

– Det som saknas nu ser ut att vara att våröversvämningen inte varar så länge som den gjort förut, säger Maria Sandvik Widemo.

I mitten av juni ska hon ha ett möte med Vattenfall och Fortum som reglerar Dalälven för att se om en ändring kan komma till stånd. Problemet är dock att mer vatten kostar pengar för kraftbolagen.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se