Bollnäs/Ljusdal

Riksväg 83 ska rustas upp

Nu tas krafttag för att rusta upp riksväg 83. Vägen som går mellan Bollnäs och Ljusdal är pulsådern mitt i Hälsingland. Under åren har trafikmängden ökat mycket och med det även olyckorna och nu gör de båda kommunerna en gemensam satsning på att förbättra vägsträckan, något som är mycket angeläget enligt Bollnäs kommuns internkonsult Göran Unger.

– Vi betonar att det handlar om en regional transportled med stor arbetspendling och den är livsviktig för både Bollnäs och Ljusdals kommun, säger Göran Unger.

Riksväg 83 är den tionde farligaste vägen i Sverige när det gäller dödsolyckor, enligt en undersökning som intresseorganisationen Motormännen gjort.

De senaste tre åren har 9 människor dödats och 14 skadats svårt på sträckan mellan Tönnebro och Ljusdal. Nu vill Bollnäs och Ljusdals kommun förbättra vägen och det snabbt.

Agneta Sundberg
agneta.sundberg@sr.se