Gävleborg

SMHI varnar för höga flöden

De senaste dagarnas regn gör nu att SMHI går ut varnar för höga flöden i små vattendrag i södra delen av länet. Under helgen har det kommit mellan 40-75 millimeter regn.

Det är en så kallad klass 1-varning, den lägsta varningen för översvämningsrisk, vilket innebär att vädret kan medföra en fara för allmänheten samt att störningar i visa viktiga samhällsfunktioner inte kan uteslutas.