Hofors

Bodås skola läggs ner i förtid tycker föräldrar

Trots att det finns många frågetecken kvar om vad som ska hända med barnen som går i Bodås skola, i Hofors kommun, väljer kommunen att stänga skolan ett år tidigare än planerat. Men Kenneth Axling, som är ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Hofors, håller inte med.

Till exempel är det oklart hur det ska fungerar med skolskjutsar och andra praktiska saker till hösten, enligt Ullrika Holmgren. Men framför allt så känner sig föräldrarna överkörda av kommunens beslut.

– Vi känner inte alls att kommunen lyssnar, säger Ullrika Holmgren.

Men Kenneth Axling, ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Hofors, håller inte med.

– Det har vi redan gått igenom och informerat barn och föräldrar, säger Kenneth Axling som också säger att det är det pressade ekonomiska läget som gör att man måste stänga skolan i förtid.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se