Skogsindustrin

Sågverken betalar mer för virke

Trots lågkonjunkturläget så börjar virkesindustrin nu se en ljusning. Sågverken är nämligen i stort behov av sågtimmer och flera skogsbolag väljer att betala mer vid uppköp av privata skogsägares avverkningar.

Mellanskog har valt att höja sina priser i Region Nord som omfattar bland annat Dalarna, Hälsingland och Gästrikland. En höjning på 35 kronor för talltimmer och 15 kronor för grantimmer per kubikmeter.

Johannes Kvist
johannes.kvist@sr.se