Söderhamn

Nytt naturreservat i Söderhamn

Ön Storjungfrun utanför Ljusne i Söderhamn kan bli ett naturreservat. I månadsskiftet gick samrådstiden ut och i höst eller vinter fattar politikerna beslut i frågan.

Storjungfrun är ön som gett hela Jungfrukusten sitt namn och som är känd för en gammal fiskarkultur och sina lämningar av hamnar som sträcker sig ända tillbaka till 1400-talet.

Och snart kan ön som är överlägset störst i Söderhamns ö-rika skärgård även skriva naturreservat på visitkortet.

Kommunen har nu större inflytande
Sedan miljöbalken instiftades 1999 kan kommunerna själva bilda naturreservat om planerna stöds av länsstyrelsen.

– Många berörda gillar tanken, säger Andreas Håberg, natur och miljövårdshandläggare i Sandvikens kommun.

1300 hektar stor ö
Reservatet innefattar nästan 1 300 hektar och innefattar både mark och hav. Eftersom Ljusnan med sitt sötvatten har sitt utlopp nära Storjungfrun har miljön stora värden. Två arter på ön är akut hotade och därmed rödlistade, den ena är kandelabersvampen och den andra är skalbaggen reliktbock som trivs på stora tallar. 

Cristian Höijer
christer.hoijer@sr.se