Norrsundet

Gasläcka stoppades i Norrsundet

En trasig ventil på en syrgastank i barkpannan i Norrsundet orsakade vid lunchtiden en gasläcka som sprutade ut över området. Läckaget fanns i ett av två ställ med sex gastuber. Räddningstjänsten kunde dock få bukt med gasläckan och enligt räddningsledaren så innebar inte läckaget någon fara för natur och människa.