Sandviken

Översvämningar utreds

I lördags översvämmades delar av Sandviken i samband med ett häftigt skyfall.

Enligt Bertil Paulsson, gatuchef på Sandvikens kommun, utreder man nu om det behöver göras några justeringar av dagvattensystemet invid det mest drabbade området vid Årsundavägen. Där har det också varit problem tidigare.

Gatukontoret ska också se över vilken påverkan det stora taket på Göransson Arena har.