Nordanstig

Lättare att koncentrera sig i familjeklass

Gnarps skola i Nordanstig har som första skola norr om Göteborg infört en så kallad familjeklass för elever som behöver lite extra lugn och ro för att kunna koncentrera sig.

Barnen kommer från olika klasser och är mellan 8 och 11 år. Dom samlas två förmiddagar i veckan under 12 veckor tillsammans med en förälder eller annan anhörig.

– Jag tycker det är magiskt. När barnet får med sig sin förälder så händer det någonting, berättar Mariana Sundesten skolkurator på Gnarps skola i Nordanstig.

Sättet att arbeta har gjort att barnen har lärt in nya beteenden och därmed fått lättare att arbeta i den vanliga klassen.

Under hösten kommer antalet familjeklasser i Nordanstigs kommun att utökas, bland annat ska man införa det på högstadiet.

Jenny Sanner Roosqvist
jenny.roosqvist@sr.se