Gävle

Mer gods trots lågkonjunkturen

Godsvolymerna i Gävle Hamn ökade under första halvåret 2009. Jämfört med samma period 2008 så har godsvolymerna ökat med 4 procent. En anledning till att  hamnen inte drabbas lika hårt av den rådande lågkonjunkturen är den mix av flera olika godsslag som passerar Gävle Hamn. Det är främst de ökade volymerna i olja och biobränslen som bidragit till ökningen.