Gävleborg

Inga pengar till fiskarlärlingsprojekt

Fler ungdomar måste lockas att bli yrkesfiskare, annars kan det småskaliga kustnära fisket i länet dö ut inom tio år. Men trots att både Fiskeriverket och EU kallat det här för ett prioriterat område så är det i princip omöjligt för länsstyrelsen i Gävleborg att få pengar till ett fiskarlärlingsprojekt.

Att få ungdomar att bli intresserade för att bli yrkesfiskare, det är den största utmaningen det småskaliga kustnära fisket står inför. Annars kommer vi inte att kunna köpa böckling på torget i Gävle om tio år, det tror Anders Bergman som är yrkesfiskare i Norrsundet.

Men ändå är det omöjligt för länsstyrelsen att få pengar för ett lärlingsprojekt, trots att Fiskeriverket och EU har skrivit i sina egna rapporter att detta är ett prioriterat område.

Kalle Gullberg är länsfiskekonsulent i Gävleborg och han berättar om en plan som Fiskeriverket har tagit fram för att dra upp riktlinjerna för svenskt fiske till och med år 2013. Och i den planen står det bland annat, under rubriken "beskrivning av de viktigaste åtgärderna", "att öka yrkesmässiga kunskaper hos yngre fiskare" ska särskilt prioriteras.

Men på den listan står det också "att skrotning av fartyg för att minska kapaciteten i fiskeflottan" också särskilt ska prioriteras. Och enligt Kalle Gullberg har de mesta EU-pengarna gått dit, vilket han tycker är helt fel.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se