Svininfluensan fortsätter att spridas

Sverige är nu uppe i 100 rapporterade fall av svininfluensan. Av dem har 27 personer smittats innanför landets gränser och resterande har drabbats av viruset utomlands, visar siffror från Smittskyddsinstitutet.

Hälften av de smittade kommer från Stockholms län, och i något enstaka fall har smittan hittats i Gävleborg.

Sverige har dock ännu inte någon omfattande spridning av sjukdomen, som har klassats som en pandemi av WHO, World Health Organization.

I Europa är Storbritannien hårdast drabbat med cirka 7 500 fall av smitta och tre dödsfall hittills.