Delsbo

Kräftpest i Dellensjöarna

Nu blir det förbjudet att fånga kräftor i Delångersåns område. Det har länsstyrelsen beslutat, eftersom området med mycket stor sannolikhet är smittat av kräftpesten.

Från Stömnesjön vid Delsbo, till utloppet i havet, inklusive Dellensjöarna.

– Om smittan sprids kan det få allvarliga konsekvenser för den inhemska flodkräftan, säger Christer Örn, fiskekonsulent på länsstyrelsen.

Förutom stopp för allt kräftfiske är det även förbjudet att använda fisk från området som bete i andra vatten. Fiskeredskap och båtar som använts i de här vattnen får inte heller föras över till någon annan sjö utan att desinfekteras.

Bygger på preliminära prover
Beslutet gäller från nu och ett år framåt och bygger på preliminära prover från Statens veterinärmedicinska anstalt.

– Vi grundar beslutet på misstankar och det har vi rätt att göra. Men det är 99,9 procent säkert, säger Christer Örn.

Troligen bärs smittan av den inplanterade signalkräftan, som själv är motståndskraftig. Den svenska flodkräftan saknar den här motståndskraften och det är därför den riskerar att dö av svampsmittan.

Kräftfisket förbjöds 2005
2005 förbjöds kräftfiske i samma område, även då på grund av kräftpesten. Men det område som förmodligen är smittat nu är större än tidigare.

– Det man kan befara som har skett här är att någon olagligt har spridit signalkräfta uppströms i det här vattensystemet, säger Christer Örn.

Therese Jacobson
therese.jacobson@sr.se