Gävleborg

Kriget mot myggen fortsätter

Nu rekommenderar Naturvårdsverket regeringen att säga ja till en ny bekämpningsinsats mot myggen vid de särskilt skyddade områdena vid Nedre Dalälven.

Tidigare har verket sagt nej till bekämpning i dessa områden, men de senaste veckornas intensiva regn anses ha gjort myggplågan akut för de boende som knappt kan vistas utomhus.

Verket tillägger dock att om bekämpning tillåts ska det endast gälla denna sommar och effekterna måste följas noga.

Tidigare har Kemikalieinspektionen också sagt ja till mera besprutning.