Sandviken

Förtidspension för lärare i Sandviken

Det blir allt vanligare att lärare får förtidspension istället för att sägas upp. Sandviken är en av de kommuner där man har valt att erbjuda de lärare som är födda 1945 och 1946 avtalspension.

I jämförelse med hur kommunerna agerade under krisen i början av 90-talet, då varsel var den enda utvägen, så är det den rådande åldersstrukturen hos lärarkåren som gjort att avtalspensioner blivit en av lösningarna på den här ekonomiska krisen.

– Tanken med det här erbjudandet är att om det är några som kanske bara har ett eller två år kvar till pensionen som går hem, så kanske vi kan rädda kvar några av dom yngre lärarna, säger Maria Östgren-Forsberg är personalchef i Sandvikens kommun.

Det är de minskade skatteintäckterna för Sandvikens kommun som har tvingat kommunen att gå ut med ett erbjudande om avtalspension. Men det är inte bara Sandvikens kommun i länet som väljer att ta till den här lösningen på det ekonomiska problemet, utan även kommuner som Ovanåker, Hudiksvall och Bollnäs har infört liknande pensionsavtal.

Johannes Kvist
johannes.kvist@sr.se