Gävleborg

Sista sommaren med 90-vägar

Just nu arbetar Vägverket med en hastighetsöversyn på länets statliga vägar. Och den här sommaren kan komma att bli den sista, då 90 kilometer i timmen blir den högsta tillåtna hastigheten på bland annat riksväg 83 i Hälsingland.

Vilka vägar i länet som kommer att få en sänkt hastighet är inte klart. Vägverkets hastighetsförslag ska först lämnas på remiss och det kommer ske någon gång under augusti.

– Den jag tänker mest på är 83an som kommer bli mål för översyn eftersom det är en av dom mest olycksdrabbade vägarna vi har, säger Christoffer von Bothmer, chefkonsulent på NTF Gävleborg

Men det finns ett motstånd mot hastighetssänkningarna, det främsta argumentet då är att det vore bättre att satsa pengar på att rusta upp länets statliga vägar så de klarar trafiksäkerhetskraven för en högre hastighet.

Ett annat argument hos kritiker är att de som dagligen kör på delar av sträckan skulle göra en tidsförlust. Fast Christoffer von Bothmer menar att tidsskillnaderna blir så små vid en sänkning av hastigheten från 90 till 80 kilometer i timmen att det inte skulle göra någon större skillnad för resenärerna.

Johannes Kvist
johannes.kvist@sr.se