landstinget

Kritik mot läkarschema

Schemaläggningen av läkare inom landstinget Gävleborg gör att vården försämras för patienterna. Det menar Aina Wigren som arbetat som chef inom landstinget i Gävleborg. Läkarna schemaläggs nämligen fem veckor i förväg och det är hon kritisk till.

Aina Wigren, en före detta landstingsanställd med ansvar för vårdgarantin i Gävleborg, riktar hård kritik mot läkarnas sätt att schemalägga operationer.

– Det gör ju att man inte kan ge en tid till patienten! Det är det allra viktigaste, säger hon. 

Men varför tror du att man tvekar att schemalägga läkare så långt i förväg?

– Det var jag inte. Den här chefen sa att det var tradition och det är det som jag tycker är så upprörande, att läkarnas tradition ska få styra det här. Det här är ju ett arbetsgivaransvar och då ska man planera in dem precis som alla annan personal, säger Aina Wigren.

Aina Wigren har reagerat på en artikel om en patient som fick sin cancer-operation uppskjuten för att läkaren som skulle operera åkte på kurs. Hon ser det som ett problem att kirurger inte har samma schemaläggning som annan sjukvårdspersonal. Hon anser också att det är patienterna som blir lidande på grund av att kirurgerna med kort varsel vill kunna vidareutbilda sig.

Inte så enkelt
Per Kronman är ordförande i Gästrike-Hälsinge Läkareförening, och menar att det inte är så enkelt som Aina Wigren får det att låta.

– Det är inte bara att schemalägga all personal samtidigt när det finns olika krav på utbildning. Det låter så enkelt men det är det inte. Den klinik som är aktuell har förmodligen hamnat i trubbel på grund av brist på personal, annars skulle den patienten ha opererats för länge sedan, säger han.

Irini Mavroudis
irini.mavroudis@sr.se