Gävle

Badvattnet i Forsby är ok igen

För en vecka sedan avrådde Gävle kommun människor från att bada i Forsbybadet i Testeboån sedan vattenprover visat sig innehålla för höga bakteriehalter. Badet klassades då som otjänligt, men nu visar nya vattenprover att vattenkvaliteten har förbättrats och badet klassas nu som tjänligt med anmärkning.

Det innebär att förbudsskyltarna plockats ned och badplatsen kan användas igen.

Provtagningar kommer att fortsättas göras under resten av sommaren.