Gävleborg

Fler beslag av cannabis i Gävleborg

Gävleborgspolisen har det senaste året sett en ökning av antalet beslag av cannabis.

Efter att man börjat jobba med gatulangningsgrupper har antalet anmälningar stigit till 289 jämfört med 206 stycken 2007.

– Cannabis är lättare att få tag i, och är intressant att pröva på för unga personer. Det är den nyrekryteringen vi jobbar mot på polismyndigheten med våra gatulangningsgrupper och ungdomsenheten, säger närpolischef Glenn Hillman.

Tre kilo har beslagtagits
Antal beslag av cannabis i Gävleborgs län har ökat stadigt sedan 2007. Förra året nådde man en topp med nästan 3 kilo beslagtagen cannabis jämfört med 2007 då man beslagtog 8 hekto. Det är framförallt anmälningarna som har ökat, 289 förra året jämfört med 206 stycken året innan.

Gatulangningsgrupper följer upp tips
Enligt Glenn Hillman beror ökningen på att varje närpolisområde i länet har fått gatulangningsgrupper som aktivt arbetar med att följa upp tips och fånga upp dem som köper och säljer marijuana. Det är framförallt unga som köper.

Fungerat bra i Hälsingland
Den här formen av polisinsats, med gatulangningsgrupper, gav ett bra resultat i Hälsingland och därför beslutade man sig för att återinföra dem i hela länet. Gävle som var utan gatulangningsgrupp förra året och som har en i år, har fått in många fler anmälningar bekräftar Glenn Hillman.

Irini Mavroudis
irini.mavroudis@sr.se