Gävle

Ungdomsrådet gör comeback

Efter att ungdomsrådets aktiviteter legat nere i ett år gör 17-årige Jonatan Thyr från Gävle nu nya försök att få ihop engagerade ungdomar som vill påverka kommunpolitiken.

När Jonatan Thyr fick höra talas om att det fanns ett ungdomsråd i Gävle kände han direkt att det var något för honom. Men aktiviteten låg nere och det hela lades ner.

Dåvarande vice ordförande Maja Gustavsson berättar att det gjordes som en protest för att politikerna inte lyssnade och gav de stöd som behövdes.

– Mot slutet kände vi att vi inte fick någon respons från politikerna och ingen hjälp, säger hon.

Tanken med ungdomsråd är att ungas perspektiv ska göras synligt i kommunen. Ofta fungerar ungdomsråd som en remissinstans som rådfrågas inför kommunala beslut.

I Gävleborg finns i dag ett ungdomsråd i Söderhamn. Även i Ljusdal kommer ett ungdomsråd i gång i höst och i Hudiksvall finns också ett påbörjat arbete.

Jonatan Thyrs vision med det nya ungdomsrådet i Gävle är att det ska vara roligt att vara med och att alla ska känna sig välkomna. Sen hoppas han naturligtvis att politikerna tar till sig av åsikterna.

Therese Jacobson
therese.jacobson@sr.se