Nedre Dalälven

Positivt myggbeslut igen

Naturvårdverket drar tillbaka sitt överklagande där de motsatte sig besprutning av mygg i nationalpark och naturreservat i Nedre Dalälvsområdet. Det har de beslutat nu på förmiddagen efter beskedet att regeringen tillåter myggbekämpning i hela området. Det är nu Kemikalieinspektionen som ska fatta det formella beslutet om bekämpning ska tillåtas.