Gävleborg

Vaccineringen slår hårt mot landstinget

Staten tänker inte ge pengar till landstingen för att hjälpa till att bekosta svininfluensavaccineringen. Något som slår hårt mot Gävleborgs läns landsting.

Det finns 275 000 invånare i Gävleborgs län och för att vaccineringen ska ha någon effekt bör så många som möjligt vaccineras i höst.

Och eftersom staten inte skjuter till pengar kan kostnaderna komma att innebära ett underskott på runt 70 miljoner kronor för landstinget. Pengar som måste tas från en redan ansträngd landstingsekonomi.

Det kan betyda en rad olika saker: först och främst att det kommer att kosta att vaccinera sig, men det kan också komma att betyda höjda skatter och avgifter, nedskärnignar i vården och bland personalen.

Detta kan få allvarliga konsekvenser i längden: längre vårdköer och ännu sämre ekonomi för landstinget