Gävleborg

Syskon kräver skadestånd för övergrepp

Tre syskon som under 90-talet placerats i familje- och HVB-hem i en ort i södra Hälsingland vill att Högsta Domstolen ska pröva om de har rätt till skadestånd.

Enligt en ansökan från deras ombud så kränktes de genom sexuella övergrepp och på andra sätt under tiden de var placerade i hem.

De har ansökt om skadestånd från kommunen, och menar att preskriptionstiden bör räknas från det år de blev myndiga, istället för från skadetillfället.