Kampanj för fler organdonationer

Nu på lördag är det europeiska donationsdagen och då ska invånarna i länet få mer information om organdonation och hur viktigt det är att ta ställning.
I en jämförelse bland länderna i västeuropa har Sverige numera den lägsta andelen organdonationer per miljon invånare. Det här har inneburit att även antalet utförda transplantationer har minskat drastiskt. Patric Norrå i Gävle, som själv fått ett nytt hjärta, ska informera på Stortorget i Gävle och han säger att han själv förmodligen inte skulle ha levat i dag om inte en ung man tagit ställning för en organdonation.