Oro för jobben på DHL i Ljusdal

Efter att DHL bestämt att flytta pris- och bokningsinformationen från Ljusdal till Växjö, så befarar nu företrädare för Ljusdals kommun att ännu fler tjänster än de 23 som det hittills pratats om kommer att försvinna.
I kväll träffar företrädare för kommunen DHL för att få besked om hur företaget tänker göra framöver med personalstyrkan i Ljusdal. DHL:s kundservicedirektör Susanne Schilt säger till Radio Gävleborg att de för närvarande inte har några planer på ytterligare minskningar i Ljusdal. Hon säger också att den reella nedskärningen blir cirka 10-15 av de 23 tjänster som flyttas. I dag har DHL 100 anställda i kommunen.