Stiftelsen Silvanum i konkurs

Just när Stiftelsen Silvanum lagt ner all verksamhet och Radio Gävleborg förklarat sagan Silvanum för avslutad, kom idag ändå en epilog. Det när Silvanum med sex anställda i dag på egen begäran förklarades i konkurs av tingsrätten i Gävle.
Silvanum har ännu inga skulder, men senast inom en månad skulle - om verksamheten hade fått fortgå - en rad kostnader överstiga stiftelsens tillgångar. Exempelvis skulle pengar till löner och hyror saknas. Eftersom Stiftelsen Silvanum inte har några inkomster, valde den alltså därför idag att försätta sig själv i konkurs.