Tunnelbygge i Bollnäs försenas

Det nya resecentrumet i Bollnäs blir avsevärt försenat. Inte förrän 2012 finns bygget av en ny gång och cykeltunnel under järnvägen med i Banverkets planering.
Det är en försening med sju år. Orsaken är att det inte finns tillräckligt med pengar förklarar banverkets chef för strategisk planering Anders Ekmark. Ett av syftena med gång och cykeltunnlar under riksväg 83 och järnvägen är att knyta samman bostadsområdet Gärdet med Bollnäs centrum och underlätta för pendlare. Kommunalrådet Evy Degerman säger till Radio Gävleborg att kommunen nu måste uppvakta riksdagsledmöter för att få igång bygget tidigare.