Ett steg mot större Köpis

Planerna på en utbyggnad av Valbo Köpcentrum har nu ytterligare tagit form. Vid kommunstyrelsens möte på torsdagen beslutades att man ska gå vidare med det förslag som innebär en stor utbyggnad på den södra sidan om Riksväg 80.
Vänsterpartiet, miljöpartiet och centerpartiet reserverade sig mot beslutet, eftersom de tycker att det skulle innebära alltför stora miljökonsekvenser. Folkpartiet förordade ett annat alternativ, som innebär att utbyggnaden sker längre bort.