Ny arbetstidsmodell för Hofors

Hofors kommun kommer införa en ny arbetstidsmodell för sin vårdpersonal efter nyår.
Arbetstidsmodellen som döpts till Hoforsmodellen går ut på att vårdpersonalen själv ska få välja hur mycket de vill arbeta. En gång om året får de välja en sysselsättningsgrad mellan 50 och 100 procent. Hoforsmodellen innebär också att vårdpersonalen ska få inflytande över planeringen av sina egna arbetsscheman.