Fortsatt planering av allaktivitetshus i Söderhamn

Trots en ansträngd ekonomi fortsätter planeringen av ett allaktivitetshus i Söderhamn.
Meningen är att kostnaden för ett allaktivitetshus ska inrymmas i kultur och fritidsnämndens befintliga budget. Det ska också bli billigare med ett allaktivitetshus eftersom fem fritidsgårdar i Söderhamn ska läggas ned. Kultur och fritidsnämnden har nu fått i uppdrag av kommunstyrelsen att presentera ett färdigt förslag innan nyår.