Fyrdubbling av rån i länet

Antalet rånbrott ökar kraftigt i länet. Större delen av rånen begås av personer under 30 år.
Mellan år 1999 och 2002 har antalet rån i länet ökat från 10 till 43. Rånen blir också allt grövre. En bidragande orsak kan, enligt Björn Olsson, kommissarie vid Gävlepolisen, vara att många vapen smugglas in till Sverige från öst. Förra året utfördes vart fjärde rån med skjutvapen. Men Björn Olsson poängterar att den totala brottsligehten är tämligen konstant och att man bör vara försiktig med statistiken.