Barn undviker dyr musikskola

Avgifterna till den kommunala musikskolan varierar kraftigt i länet. Och det påverkar också populariteten.
Billigast är det i Bollnäs, där undervisningen kostar 350 kronor per termin. Det kan jämföras med Gävle som har nästan dubbelt så höga avgifter. Det visar sig också att musikskolans dragningskraft varierar med avgifterna. I Bollnäs spelar 27 procent av 7-17-åringarna ett instrument. Även i Hudiksvall, Nordanstig, Ockelbo och Söderhamn spelar minst vart femte barn ett instrument. Men i Gävle är det bara sex procent av ungdomarna som spelar.