Fackförbund bildar gemensam front

LO-distriktet i Gävleborg har bildat ett så kallat strukturråd i syfte att bilda en samlad facklig front. LO-facken ska genom rådet få en samlad röst utåt vilket bland annat förväntas förbättra samarbetet med kommunerna.
I dag samlades strukturrådet för första gången för att diskutera utvecklingsfrågor i Gävleborgs län. Tanken är att med gemensamma krafter försöka vända negativa utvecklingstendenser på såväl arbetsmarknaden som inom näringslivet. Initiativet får stöd av infrastrukturminister Ulrika Messing som på mötet idag underströk vikten av fackligt samarbete. LO:s fackförbund måste stötta varandra och ta aktivt ansvar för regionens näringslivsutveckling, sa Ulrica Messing.