Extra stöd till Brynässkolans elever

Kommunen är beredd att skjuta till mer pengar till Brynässkolan, efter att tre av fyra elever inte klarat det nationella provet.
Alla landets femteklassare testas med ett nationellt prov för att kontrollera om de nått kunskapsmålen och det är stor skillnad mellan skolorna i Gävle. I Montessoriskolan har alla elever visat att de klarat kursplanemålen. Ulvsäter, Strömsbro och Solängen hör till skolorna där de allra flesta elever klarat målen. I andra änden ligger Brynässkolan och Stenebergsskolan. Nu ska elverna på Brynässkolan diagnostieras med material som tagits fram av skolans lärare för att se var det finns kunskapsluckor. Efter det ska eleverna delas in i grupper för att få största möjliga hjälp och stöd. Och kommunen är beredd att se till att skolan får mer resurser, i form av pengar eller personal.