Målsnöre för riksdagens motioner

Tisdagen var sista dagen att lämna in motioner till riksdagen under den så kallade allmänna motionstiden. 3 000 motioner beräknades ha kommit in. De flesta kommer att avslås.
Folkpartisten Hans Backman från Hofors tycker det är viktigt att lämna in motioner och att de representerar hemlänet. Han har varit med och lämnat in sammanlagt 19 motioner. Bland annat om att ge högskolan i Gävle universitetsstatus och att planerna på en sammanslagning av tingsrätterna i Gävleborg stoppas.