Pilotprojekt för nyutskrivna interner

Ett pilotprojekt mellan kyrkan, kommunen och kriminalvården i Gävle ska bidra till att förhindra att interner återfaller i kriminalitet och drogmissbruk efter avtjänat straff.
Projektet innebär att tre till fyra nyutskrivna interner från Gävleanstalten får bo i en särskild lägenhet efter fängelsevistelsen - ett slags kollektivboende.Innan de flyttar in får de skriva på ett kontrakt, där de förbinder sig att uppfylla vissa krav och regler. De som har drogproblem ska ha genomgått någon behandling för sitt missbruk. Målet är att lägenheten tas i bruk den 1 februari nästa år.