Hälften av läkartjänsterna inom psykiatrin vakanta

Mer än hälften av läkartjänsterna inom psykiatrin i länet är vakanta. Därmed är situationen i Gävleborg värst i hela landet.
Det är Dagens Medicin som gjort en kartläggning av situationen inom psykiatrin i hela landet. Och Gävleborg har det alltså sämst förspänt av alla län när det gäller antalet specialistläkare inom psykiatrin. I Gävleborg är endast fem av 12,5 tjänster besatta i Gästrikland och för Hälsingland är motsvarande siffror sju av 13. Med andra ord är 53 procent av tjänsterna inom psykiatrin i landstinget Gävleborg vakanta. Enligt Cecilia Malmstedt, verksamhetschef för psykiatrin i Gästrikland,är det tungt för den ordinarie personalen men personalbristen slår ändå hårdast mot länets psykiskt sjuka. Cecilia Malmsteds taktik för att tillsätta de vakanta tjänsterna i Gästrikland är att försöka förmå de läkare som gör sin specialistutbildning i Gävle att stanna kvar. För att klara av den akuta situationen har psykiatrin i Gästrikland tagit hjälp av tre pensionerade läkare och av hyrläkare.