Centern planerar ett infrastrukturbolag

Centern vill att ett särskilt infrastrukturbolag startas och får till uppgift att finansiera byggandet av järnvägar och vägar.
-Det här innebär att vi skulle kunna klara den angelägna utbyggnaden av E4 längs södra norrlandskusten samt dubbelspår på ostkustbanan hela vägen mellan Stockholm upp till Sundsvall inom den närmsta framtiden, säger centerns riksdags-ledamot Sven Bergström och påpekar att det i dag finns ett flertal flaskhalsar inom både väg- och järnvägssektorn som på det här sättet skulle kunna byggas bort. För att skaffa ett startkapital till infrastrukturbolaget har centern tänkt sig att vissa av de statliga egendomarna ska säljas ut.