Inomhusmiljön på Öjeskolan åtgärdas

Efter många års problem med lokalerna på Öjeskolan i Järvsö så vill nu Barn- och utbildningsnämnden att det blir en ombyggnad av den så kallade centrumgården.
Både elever och personal har länge klagat på inomhusklimatet, som varit dåligt bland annat på grund av läckande ämnen från golven. Kostnaden för ombyggnaden beräknas till 18 miljoner kronor. Nu ska ombyggnaden av Öjeskolan passera kommunstyrelsen och fullmäktige i Ljusdal. Beslut fattas i november och inflyttning blir det om två år, höstterminen 2005.