Scanmining genomför nyemission

Prospekteringsbolaget Scanminings styrelse har beslutat om en nyemission riktad till bolagets ägare. Emissionen tillför bolaget minst 24 miljoner kronor och är fullt garanterad av ett konsortium bestående av styrelseledamöter i Scanmining.
Samtidigt påbörjar bolaget brytning av guldmalms-fyndigheter i Finland. I full produktion beräknas brytningen ge ett årligt rörelseresultat på 34 miljoner kronor före avskrivningar och finansiella poster, skriver Scanmining i ett pressmeddelande.