Kritik mot besparingar inom public service

Besparingarna inom public-service-företagen får nu kritik också från politiskt håll.
SVT vill lägga ner all rikssänd TV från 5 städer utanför Stockholm.Men det bryter mot dom regler som staten har satt upp för SVT och är ett klart fall för Granskningsnämnden säger riksdagsledamoten Kenth Högström från Hudiksvall. Han säger också att SVTs planer kommer att innebära att det blir mycket mer ensidigt och att det tar kål på kreativiteten som finns ute i landet.