Lösningen på läkarbristen funnen?

För fylla de många lediga läkartjänsterna på länets hälsocentraler kan det bli vanligare att teckna fleråriga kontrakt med läkarbolag.
I Nordanstig har detta redan prövats med framgång, och nu har även de kraftigt underbemannade hälsocentralerna i Bollnäs fått klartecken att göra likadant. Läkarlösa Andersbergs hälsocentral i Gävle vill också prova denna lösning. Jämfört med stafettläkare är långtidskontrakt med läkarbolag billigare för landstinget, men dyrare än egen anställd personal.