Statliga myndigheter ska bli mer tillgängliga

Företrädare för Banverket, Polis-myndigheten,Vägverket med flera statliga myndigheter diskuterade hur ska de statliga myndigheterna ska komma närmare medborgarna när de på fredagen samlades hos landshövding Christer Eirefelt på Slottet i Gävle.
På plats fanns också biträdande finansminister Gunnar Lund som talade varmt för sin vision - 24 timmars myndigheten. Målet är alltså att myndigheterna ska vara tillgängliga 24 timmar om dygnet, året om, och det ska dom alltså bli med hjälp av internet.Många myndigheter har redan kommit en bra bit på väg och Gunnar Lund lyfter fram Skattemyndigheten som ett gott exempel. Men den ökade tillgängligheten får inte bara ske via internet eftersom alla inte behärskar den nya teknologin. Det diskuterades också hur ett ökat samarbete mellan myndigheterna på sikt ska kunna leda till en ökad service för medborgarna.