170 varslas vid Ovako Steel

Ovako Steel i Hofors har varslat 170 personer om uppsägning.
Tord Johansson, ordförande i Metalls avdelning i Hofors, säger att det är ett hårt slag mot orten om så många arbeten försvinner. Företaget har i dag knappt 1500 anställda. Ovako Steel redovisade en förlust för andra kvartalet i år på 25 miljoner kronor. Ett helt oacceptabelt resultat ansåg företagsledningen. Höga skrotpriser, höga energikostnader och valutaförluster angavs som huvudskäl. De fackliga förhandlingarna har inletts och de anställda väntas få besked på tisdag om vilka jobb som försvinner.